Shipping prices  /  Koszty dostawy
Free shipping only in Poland:
 • Orders over 1500 zł - free - except big-sized furniture and trolleys - p.5 of shop regulations
 • Each travel system (pram + carseat set) - free
 Shipping in Poland - more info
Bezpłatna dostawa tylko na terenie Polski:
 • Zamówienia powyżej 1500 zł gratis - z wyjątkiem wielkogabarytowych mebli lub pojazdów - punkt 5 regulaminu sklepu
 • Wszystkie zestawy 3w1 (wózek + gondola + fotelik) - gratis
 Wysyłka w Polsce - więcej informacji

10% discount for goods shipped directly to
Norway - Switzerland - Russia


10% zniżki na towary dostarczane bezpośrednio do
Norwegii - Szwajacarii - Rosji  Shipping in Europe  Wysyłka zagraniczna
Shipping and payments conditions
 • Payment - only prepayment on our bank account or by card with Dotpay
 • Delivery - approximate period 2 - 5 work days
 • Payment in PLN - EUR - GBP
Warunki dostawy i płatności
 • Płatność - tylko przedpłata na konto lub kartą przez Dotpay
 • Przybliżony termin dostawy : 2 - 5 dni roboczych
 • Płatnośc w PLN - EUR - GBP
Konto w Euro i Funtach - Bank acount for payments in Euro and Pounds:
 • EUR  
 • GBP  
 • WBK S.A. II Oddział Łódź ul. Sienkiewicza 24
Konto dla płatności w złotych - Bank acount for payments in PLN :
 • PLN
 • WBK S.A. II Oddział Łódź ul. Sienkiewicza 24
 • SWIFT - (do przelewów międzynarodowych) - for international transfers
 • IBAN - (do przelewów międzynarodowych) - for international transfers

Single parcel weight to 30 kg. Waga pojedynczej paczki do 30 kg.
  Because of large sizes, 3in1 strollers sets (order below 30 kg), must be packed in two separated parcels.   Z powodu zbyt dużych rozmiarów, zestawy wózków 3w1 (zamówienie poniżej 30 kg), muszą być zapakowane w dwie oddzielne paczki.
Shipping weight from 30 to 70 kg. Waga przesyłki powyżej 30 do 70 kg.
  Shipped order can include a few seperate parcels.   Przesyłka może zawierać kilka paczek.
Shipping weight from 70 to 200 kg. Wysyłka, waga od 70 do 200 kg.
  Specially concerns heavy furniture sets.   Dotyczy zestawów ciężkich mebli.

1 EURO = PLN £ 1 GBP = PLN 1 EURO = GBP
Prices in EURO  
  To 30 kg 30 to 70 kg 70 to 200 kg  
 • Austria
EURO
 • Belgium
EURO
 • Bulgaria
EURO
 • Croatia
EURO
 • Czech Republic
EURO
 • Denmark
EURO
 • England
EURO
 • Estonia
EURO
 • Finland
EURO
 • France
EURO
 • Germany
EURO
 • Great Britain
EURO
 • Greece
EURO
 • Hungary
EURO
 • Ireland
EURO
 • Italy
EURO
 • Latvia
EURO
 • Lichtenstain
EURO
 • Lithuania
EURO
 • Luxembourg
EURO
 • Netherlands
EURO
 • Norway*
  -10% discount
EURO
 • Portugal
EURO
 • Romania
EURO
 • Russia (Moscow)*
  -10% off, free shipping*
EURO
 • Russia (Kaliningrad)*
  -10% off, free shipping*
EURO
 • San Marino
EURO
 • Scotland
EURO
 • Slovakia
EURO
 • Slovenia
EURO
 • Spain
EURO
 • Sweden
EURO
 • Switzerland*
  -10% discount
EURO
 • Ukraine *
  free shipping*
EURO
Ceny w ZŁOTYCH  
  Do 30 kg 30 do 70 kg 70 do 200 kg  
 • Anglia
 PLN 
 • Austria
 PLN 
 • Belgia
 PLN 
 • Bułgaria
 PLN 
 • Chorwacja
 PLN 
 • Czechy
 PLN 
 • Dania
 PLN 
 • Estonia
 PLN 
 • Finlandia
 PLN 
 • Francja
 PLN 
 • Grecja
 PLN 
 • Hiszpania
 PLN 
 • Holandia
 PLN 
 • Irlandia
 PLN 
 • Lichtenstein
 PLN 
 • Litwa
 PLN 
 • Luxemburg
 PLN 
 • Łotwa
 PLN 
 • Niemcy
 PLN 
 • Norwegia *
  -10% zniżki
 PLN 
 • Portugalia
 PLN 
 • Rumunia
 PLN 
 • Rosja (Moskwa)*
  -10%, darmowa dostawa*
 PLN 
 • Rosja (Kaliningrad)*
  -10%, darmowa dostawa*
 PLN 
 • San Marino
 PLN 
 • Słowacja
 PLN 
 • Słowenia
 PLN 
 • Szkocja
 PLN 
 • Szwajcaria *
  -10% zniżki
 PLN 
 • Szwecja
 PLN 
 • Ukraina *
   darmowa dostawa*
 PLN 
 • Węgry
 PLN 
 • Wlk. Brytania
 PLN 
 • Włochy
 PLN 
* - Price includes customs payments only in Poland
* - Customs payments in country where order is delivered must be paid by buyer
* - Please contact with local customs
-10% - 10% discount for goods shipped to Norway, Switzerland, Russia
* RU/UA - To avoid custom and shipping payments you can pick up order in Poland from the courier service point (near the border). Free shipping in Poland
* RU/UA - Для России и Украины - чтобы избежать обычай и доставки расходы, можете подобрать заказ в Польше с точки курьерской службы (недалеко от границы). Тогда есть также бесплатная доставка.

Sometimes, because of large sizes, order below 30 kg must be packed in two or three seperate parcels
* - Cena zawiera koszty odprawy celnej w Polsce
* - Koszty odprawy celnej w kraju dostawy pokrywa kupujący
* - Prosimy o kontakt z lokalnym urzędem celnym
-10% - 10% zniżki na towary dostarczane do Norwegii, Szwajcarii, Rosji
* RU/UA - Aby uniknąć opłat celnych i kosztów przesyłki, zamówienie można odebrać w siedzibie firmy kurierskiej (w pobliżu granicy). Darmowa dostawa na terenie Polski
* RU/UA - Для России и Украины - чтобы избежать обычай и доставки расходы, можете подобрать заказ в Польше с точки курьерской службы (недалеко от границы). Тогда есть также бесплатная доставка.

Czasami, z powodu dużych rozmiarów towarów, zamówienie poniżej 30 kg musi byc zapakowane w dwie lub trzy oddzielne paczki