Free shipping - Poland / Europe
  Shipping in Europe  Wysyłka zagraniczna
Europe: Total order above 964 € Europa: Zamówienia powyżej 4000 zł
  Shipped order can include a few seperate parcels.
Except furniture and oversized parcels.
  Przesyłka może zawierać kilka paczek.
Za wyjątkiem wielkogabarytowych mebli lub pojazdów.
Standard package - single parcel weight to 30 kg. Paczka standard - waga pojedynczej paczki do 30 kg.
  Because of large sizes, 3in1 strollers sets (order below 30 kg), must be packed in two separated parcels.   Z powodu zbyt dużych rozmiarów, zestawy wózków 3w1 (zamówienie poniżej 30 kg), muszą być zapakowane w dwie oddzielne paczki.
Pallet Paleta
  Specially concerns heavy furniture sets.   Dotyczy zestawów ciężkich mebli.
1 EURO = PLN £ 1 GBP = PLN 1 EURO = GBP
Prices in EURO  
  Total order > 964 € Standard package Pallet  
 • Austria
EURO
 • Belgium
EURO
 • Bulgaria
EURO
 • Croatia
EURO
 • Czech Republic
EURO
 • Denmark
EURO
 • England
EURO
 • Estonia
EURO
 • Finland
EURO
 • France
EURO
 • Germany
EURO
 • Great Britain
EURO
 • Greece
EURO
 • Hungary
EURO
 • Ireland
EURO
 • Italy
EURO
 • Latvia
EURO
 • Lichtenstain
EURO
 • Lithuania
EURO
 • Luxembourg
EURO
 • Netherlands
EURO
 • Norway*
  -10% discount
EURO
 • Portugal
EURO
 • Romania
EURO
 • San Marino
EURO
 • Scotland
EURO
 • Slovakia
EURO
 • Slovenia
EURO
 • Spain
EURO
 • Sweden
EURO
 • Switzerland*
  -10% discount
EURO
 • Ukraine *
  free shipping*
EURO
Ceny w ZŁOTYCH  
  Zamówienia > 4000 zł Paczka Standard Paleta  
 • Anglia
 PLN 
 • Austria
 PLN 
 • Belgia
 PLN 
 • Bułgaria
 PLN 
 • Chorwacja
 PLN 
 • Czechy
 PLN 
 • Dania
 PLN 
 • Estonia
 PLN 
 • Finlandia
 PLN 
 • Francja
 PLN 
 • Grecja
 PLN 
 • Hiszpania
 PLN 
 • Holandia
 PLN 
 • Irlandia
 PLN 
 • Lichtenstein
 PLN 
 • Litwa
 PLN 
 • Luxemburg
 PLN 
 • Łotwa
 PLN 
 • Niemcy
 PLN 
 • Norwegia *
  -10% zniżki
 PLN 
 • Portugalia
 PLN 
 • Rumunia
 PLN 
 • San Marino
 PLN 
 • Słowacja
 PLN 
 • Słowenia
 PLN 
 • Szkocja
 PLN 
 • Szwajcaria *
  -10% zniżki
 PLN 
 • Szwecja
 PLN 
 • Ukraina *
   darmowa dostawa*
 PLN 
 • Węgry
 PLN 
 • Wlk. Brytania
 PLN 
 • Włochy
 PLN 
Shipping and payments conditions
 • Payment - only prepayment on our bank account or by card with Dotpay
 • Delivery - approximate period 2 - 5 work days
 • Payment in PLN - EUR - GBP
Warunki dostawy i płatności
 • Płatność - tylko przedpłata na konto lub kartą przez Dotpay
 • Przybliżony termin dostawy : 2 - 5 dni roboczych
 • Płatnośc w PLN - EUR - GBP
Konto w Euro i Funtach - Bank acount for payments in Euro and Pounds:
 • EUR  
 • GBP  
 • WBK S.A. II Oddział Łódź ul. Sienkiewicza 24
Konto dla płatności w złotych - Bank acount for payments in PLN :
 • PLN
 • WBK S.A. II Oddział Łódź ul. Sienkiewicza 24
 • SWIFT - (do przelewów międzynarodowych) - for international transfers
 • IBAN - (do przelewów międzynarodowych) - for international transfers
Free shipping - Poland / Europe
 • Poland: Orders over 1500 zł - free - except furniture and oversized parcels - p.5 of shop regulations
 • Poland: Each travel system (pram + carseat set) - free
 • Europe: Order above 964 €, except furniture and oversized parcels. It doesn’t concern: Russia, Norway, Switzerland, Portugal.
 Shipping in Poland - more info
Darmowa dostawa - Polska / Europa
 • Polska: Zamówienia powyżej 1500 zł gratis - z wyjątkiem wielkogabarytowych mebli lub pojazdów dziecięcych - punkt 5 regulaminu sklepu
 • Polska: Wszystkie zestawy 3w1 (wózek + gondola + fotelik) - gratis
 • Europa: Zamówienia powyżej 4000 zł, z wyjątkiem wielkogabarytowych mebli lub pojazdów dziecięcych. Nie dotyczy: Rosji, Norwegii, Szwajcarii, Portugalii.
 Wysyłka w Polsce - więcej informacji

10% discount for goods shipped directly to
Norway - Switzerland


10% zniżki na towary dostarczane bezpośrednio do
Norwegii - Szwajacarii


* - Price includes customs payments only in Poland
* - Customs payments in country where order is delivered must be paid by buyer
* - Please contact with local customs
-10% - 10% discount for goods shipped to Norway and Switzerland
* RU/UA - To avoid custom and shipping payments you can pick up order in Poland from the courier service point (near the border). Free shipping in Poland
* RU/UA - Для России и Украины - чтобы избежать обычай и доставки расходы, можете подобрать заказ в Польше с точки курьерской службы (недалеко от границы). Тогда есть также бесплатная доставка.

Sometimes, because of large sizes, order below 30 kg must be packed in two or three seperate parcels
* - Cena zawiera koszty odprawy celnej w Polsce
* - Koszty odprawy celnej w kraju dostawy pokrywa kupujący
* - Prosimy o kontakt z lokalnym urzędem celnym
-10% - 10% zniżki na towary dostarczane do Norwegii i Szwajcarii
* RU/UA - Aby uniknąć opłat celnych i kosztów przesyłki, zamówienie można odebrać w siedzibie firmy kurierskiej (w pobliżu granicy). Darmowa dostawa na terenie Polski
* RU/UA - Для России и Украины - чтобы избежать обычай и доставки расходы, можете подобрать заказ в Польше с точки курьерской службы (недалеко от границы). Тогда есть также бесплатная доставка.

Czasami, z powodu dużych rozmiarów towarów, zamówienie poniżej 30 kg musi byc zapakowane w dwie lub trzy oddzielne paczki