Tax free

PL

W ramach systemu Tax Free istniejącego w dino.sklep.pl, wszyscy klienci, nie będący obywatelami państw należących do Unii Europejskiej,  mogą odebrać zapłacony podatek VAT na granicy. Wystarczy tylko, po uzyskaniu potwierdzenia wywozu towaru od celników, zgłosić sie do punktu  Global Blue - agencji zajmującej się zwrotem vat-u,  znajdującego się na przejściu granicznym i przedstawić wypełniony przez sprzedawcę formularz Tax Free, dowód zakupu i wywozu towaru. Dzięki temu  oszczędza się około 15 % wartości zakupów.

Odbiór towaru ( wózków, fotelików, mebli dziecięcych) przez klienta jest możliwy w naszej siedzibie : 90-423 Łódź ul. Piotrkowska 91 oraz w punkatch odbioru GLS ( firmy kurierskiej), we wszystkich miastach znajdujących blisko granicy polsko-rosyjskiej, polsko białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Te miasta to Ełk, Siedlce, Choroszcz, Lublin, Głogów Małopolski, Orły, Radom, Bielsko-Biała. Za transport do tych punktów klient nic nie płaci. Później klient może skorzystać z Tax Free, gdyż otrzyma od nas wszystkie potrzebne dokumenty. Potrzebujemy skan paszportu i adres stałego miejsca zamieszkania.

EN

Tax free system allows all  tourists, not being citizens of European Union, to receive VAT tax,  paid earlier  in  dino.sklep.pl , on the border. To get your money back, you need to receive confirmation of export from duty customer and then show it, special Tax-Free form and proof of purchase ( invoice or receipt) in Global Blue Point ( vat agency) being on each border crossing. You can save even 15 %  of your expenses!

You can collect already purchased goods ( baby strolers, car seats and furniture etc.)  in our center : 90-423 Łódź ul. Piotrkowska 91 or  in service points of GLS ( shipping company) in all towns close to polish-russian, polish-bialorussian and polish-ukrainian border. This towns are: Ełk, Siedlce, Choroszcz, Lublin, Głogów Małopolski, Eagles, Radom, Bielsko-Biala. Shipping to these points is free. Then you can use Tax-free system to get back your money on the border for we  will send all needed documents together with goods. We need a scan of the passport and the address of the permanent place of residence.

RU

Tax-free (Такс-фри) система позволяет все туристов, не являющихся гражданами Европейского Cоюза, получать налог НДС, уплаченная ранее в dino.sklep.pl, на границе. Чтобы получить свои деньги обратно, необходимо получить подтверждение экспорта из дежурного клиента, а затем показать его, документ Tax Free и доказательство покупки в Глобальной Blue Point, находящейся на каждом пограничном переходе. Вы можете сэкономить даже 15% своих расходов!

Вы можете собирать уже купленный товар (детские strolers, автокресла и мебель и т.д.) в нашем центре: 90-423 Лодзь ул. Piotrkowska 91 или в пунктах обслуживания GLS (судоходной компании) во всех городах, близких к польско-русский, польский-bialorussian и польско-украинской границе. Это города : Elk, Седлец, Choroszcz, Люблин, Malopolska Glogow, Oрлы, Радом, Бельско-Бяла. Доставка по этим точкам бесплатно.  Затем вы можете использовать Tax-Free систему, чтобы получить назад ваши деньги на границе для мы вышлем все необходимые документы  вместе с грузами. Нам нужна проверка паспорта и адрес постоянного места жительства. 

Kategorie

Opinie

  [więcej]

Riko Naturo 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020/2021 KURIER GRATIS

Wózek porządnie wykonany, solidny- sprawdza się nawet na...

Riko Naturo Ecco 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2020/2021 KURIER GRATIS

Jestem zadowolona z zakupu. Solidny,mocny wózek o wysokiej...

EasyGo Nino (9-36 kg) 2020/2021 / KURIER GRATIS

fotelik dla maluchow, dla starszakow, 9-36 kg, wiec ciesze...
Koszyk