Koszt dostawy i zwroty

Rodzaj przesyłki Sposób dostawy Wartość zamówienia Forma płatności Koszt dostawy
Maksymalna waga pojedynczej paczki: 30 kg. Maksymalne wymiary pojedynczej paczki: 140x70x30 cm Kurier: GLS, DPD poniżej 1500 PLN przedpłata pobranie
19 zł 38 zł *
Maksymalna waga pojedynczej paczki: 30 kg. Maksymalne wymiary pojedynczej paczki: 140x70x30 cm Kurier: GLS, DPD powyżej 1500 PLN przedpłata pobranie
0 zł 19 zł *
Paczki o wadze od 30 do 40 kg (wyjątek - kolejne wiersze tabeli): Kurier: GLS, DPD Dowolna przedpłata pobranie
39 zł 49 zł *
Łóżeczka z szufladą o wymiarach: 140x70 cm (bez palet) - regały, komody, biurka Kurier: GLS, DPD Dowolna przedpłata pobranie
49 zł 59 zł *
Waga pojedynczej paczki: powyżej 40kg lub wymiary pojedynczej paczki powyżej: 140x70x30 cm (z wyłączeniem palet) Kurier: GLS, DPD Dowolna przedpłata pobranie
99 zł 109 zł *
Wysyłka na palecie lub kilkuelementowa przesyłka wielkogabarytowa Kurier: Schenker,Raben Dowolna przedpłata pobranie
199 zł 229 zł *
Elementy pow. 2 m długości Kurier: Schenker, Raben, lub transport producenta Dowolna przedpłata pobranie
299 zł 329 zł *

* - zawiera koszty pobrania

 1. Dino gwarantuje swoim klientom możliwość zwrotu każdego towaru  w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach podanych w pkt 14
 3. Jedynym warunkiem dokonania zwrotu towaru jest przysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres sprzedawcy w ciągu 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Tutaj wzór oświadczenia o zwrocie.
 4. Opcja zwrotu towaru w ciągu 30 dni nie dotyczy odmowy przyjęcia zamówionego towaru przez klienta w momencie dostarczenia przez kuriera. W takiej sytuacji obowiązują ogólne przepisy prawne dotyczące zwrotów zawarte w ustawie Prawa Konsumenta i regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zobowiązań z tytułu umów wzajemnych. .
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru dostarczonego klientowi zgodnie z umową nabywca zobowiazany jest do jest do zwrotu wszystkich poniesionych przez sprzedawcę kosztów obsługi zamówienia. Przez powyższe rozumie sie koszty: pakowania towaru, obsługi informatycznej zamówienia, dostawy towaru do klienta i zwrotu towaru do sprzedawcy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Każdy zwracany towar musi być spakowany w karton. Prosimy, aby produkt zaopatrzyć, w miarę możliwości, w otrzymany przy zakupie towaru paragon fiskalny lub podać nr faktury vat.
 9. Pieniądze zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub w przypadku niepodania konta przekazem pocztowym. Numer konta bankowego niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom można przekazać do Dino mailem lub listem poleconym na adres firmy
 10. Koszt odesłania towaru przez klienta nie jest finansowany przez sprzedawcę, co oznacza, że to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Lżejsze towary (do 5 kg) najkorzystniej wysyłać do nas pocztą wykorzystując paczkę ekonomiczną.
 12. Istnieje opcja zwrotu przez kuriera z GLS. Koszt dostawy zwracanego w ten sposób towaru wyniesie 50 zł za paczkę do 30 kg - początkowo zapłacone przez Dino. Zostanie to później potrącone z kwoty zwracanej do klienta po otrzymaniu przez nas towaru (nie dotyczy paczek wielkogabarytowych, palet i przesyłek zagranicznych).
 13. Wszystkie zwroty towaru należy wysyłać na adres: Centrum Dziecięce Dino ul. Piotrkowska 91 , 90-423 Łódź.
 14. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na raty, Konsument może odstąpić od kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wystarczy wysłać do banku formularz.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:
 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • świadczenia usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartych w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
 • gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 • w których w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 2. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim. W takiej sytuacji klient ma zawsze prawo do wybrania korzystniejszej dla siebie opcji.

 

Praktyczne rady dotyczące zwrotu mebli i innych ciężkich towarów przez klienta.

Transport ciężkich towarów, w szczególności mebli,  jest obciążony wysokim ryzykiem powstania uszkodzeń w czasie transportu.
W związku z tym konieczne jest maksymalnie staranne ich zapakowanie przed wysyłką zwrotną.
W przypadku niezachowania poniższych wskazówek klient może narazić się na  odpowiedzialność finansową wynikającą z 
powodu niestarannego zapakowania towaru i powstałych w wyniku tego uszkodzeń w czasie transportu zwrotnego - na podstawie  art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz na podstawie  art. 415 i 548 § 1 Kodeksu cywilnego. 

•    Ciężkie meble, takie jak komody, szafy, regały, łóżka,  najbezpieczniej jest wysyłać na palecie.
•    Jeśli takie rozwiązanie jest nieekonomiczne, to mocny karton – najlepiej oryginalny -  należy owinąć dwukrotnie folią bąbelkową, a wszystkie rogi dodatkowo zabezpieczyć.
•    Wszystkie puste przestrzenie należy wypełnić styropianem, folią lub papierem, aby nie było żadnych ruchomych elementów, które są jednym z głównych powodów uszkodzeń transportowych.  Jeśli to możliwe poszczególne elementy mebli należy przełożyć tekturą lub grubym kartonem .
•    Szczególną uwagę należy poświecić metalowym prowadnicom szuflad, które powinny być starannie odseparowane od pozostałych mebli.
•    Wszystkie śrubki , kołki, zawiasy i inne drobne, metalowe elementy powinny być umieszczone w oddzielnym opakowaniu.

 

Kategorie

Opinie

  [więcej]

Expander Xenon 2w1 2019 (spacerówka+gondola) KURIER GRATIS

Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na zakup wózka...

Riko XD 3w1 (spacerówka+gondola+ fotelik Kite z adapterem) 2019 KURIER GRATIS

Polecam ! Bardzo fajny, nowoczesny wózek, z wytrzymałymi...

Riko Sigma 3w1 (spacerówka+gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabriofix) 2019 KURIER GRATIS

Uwielbiam naszą Sigmę , świetny nowoczesny wygląd,...

Expander Xenon 2w1 2019 (spacerówka+gondola) KURIER GRATIS

Bardzo fajny wózek, posiadający wiele zalet i żadnych...
Koszyk