Regulamin sklepu

I Sprawy ogólne

 1. Właścicielem sklepu dla dzieci, zwanym dalej sprzedawcą, jest firma Dino Izabela Pełka, siedziba 90-423 Łódż Piotrkowska 91, CEIDG NIP 725-003-24-99, www.firma.gov.pl.
 2. Każdy wózek z fotelikiem samochodowym - w zestawie 3w1 - dostarczamy gratis tylko na terenie Polski.
 3. Zamówienie powyżej 1500.00 PLN dostarczamy gratis tylko na terenie Polski.
 4. Koszty wysyłki zagranicznej - shipping prices .
 5. Ceny wózków, fotelików i mebli są identyczne w dino.sklep.pl jak i w sklepie stacjonarnym.
 6. Ceny pozostałych produktów mogą się różnić.
 7. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do używania przekazanych przez klienta danych osobowych tylko do celów niezbędnych do dokonania sprzedaży, postępowania reklamacyjnego lub do wykonania zwrotu towaru.
 9. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 10. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, zawsze nadrzędne i obowiązujące dla sprzedawcy są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w poprzednim punkcie klient ma zawsze prawo do wybrania korzystniejszej dla siebie opcji.
 12. Szczegółowe warunki rabatów wynikających z posiadania kart stałego klienta są omówione tutaj.
 13. Rabaty z różnych źródeł się nie sumują. W przypadku nałożenia się dwóch lub więcej rodzajów upustów, do ostatecznego wyliczenia ceny sprzedaży będzie brany tylko jeden, najkorzystniejszy dla klienta, najwyższy rabat.

II Zamówienie towaru

 1. Automatycznie, wykorzystując koszyk klienta.
 2. Poprzez formularz zamówienia bez logowania - nie trzeba się logować i podawać hasła.
 3. Mailowo na adres : zamow@dino.sklep.pl ( pamiętaj o podaniu kodów towaru) .
 4. Telefonicznie, podając naszemu konsultantowi szczegóły zamówienia i dane do wysyłki. Takie zamówienie jest przez nas zapisywane i wysyłane do klienta w celu potwierdzenia.
 5. Na mailowe zamówienie towaru odpowiadamy niezwłocznie.
 6. Na podstawie art. 84 i 88 Kodeksu cywilnego sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia oczywistych, jednoznacznie błędnych cen towarów na stronach internetowych sklepu, spowodowanych redakcyjnym lub informatycznym, niezamierzonym, istotnym błędem ( w rozumieniu art. 84 kc). W takim przypadku klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie - w ciągu 7 dni - poinformowany na piśmie.
 7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3 dni robocze, jeśli towar znajduje się w naszym magazynie w momencie składania zamówienia.
 8. W przypadku, gdy towar nie znajduje się w magazynie w momencie składania zamówienia, informujemy klienta niezwłocznie o terminie realizacji zamówienia.
 9. W przypadku wysyłki zagranicznej przybliżony termin dostawy, jeśli towar znajduje się w naszym magazynie w momencie składania zamówienia, jest określony w cenniku dla wysyłek zagranicznych. Koszty wysyłki zagranicznej - shipping prices.

III Formy płatności

 1. Przelew - przedpłata na nasz rachunek bankowy - niezbędne jest podanie w tytule płatności numeru zamówienia lub swojego adresu mailowego ( w przypadku zamówienia mailem).
 2. Gotówka przy odbiorze towaru - pobranie COD .
 3. W siedzibie firmy gotówką lub kartą. 
 4. Kartą lub przelewem internetowym DotPay ( z powodu prowizji pobieranych przez Dotpay pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 1,99 % wartości zamówienia).
 5. Na raty ( eRaty Santander Jak kupować na raty? ) Dodatkowa opłata manipulacyjna 30 zł.
 6. W przypadku zakupów zagranicznych możliwa jest tylko płatność w formie przedpłaty bankowej lub płatność kartą przez serwis Dotpay.

Konto dla płatności w złotych  -  Bank acount for payments in PLN :

  Dino  PLN: PL 91 1090 1304 0000 0001 0649 5336

 Santander Bank Polska S.A. II Oddział w Łodzi

Konto dla płatności w Euro  -      Bank acount for payments in Euro :

  Dino  EUR: PL 67 1090 1304 0000 0001 1212 3514

 Santander Bank Polska S.A. II Oddział w Łodzi

Konto dla płatności w Funtach - Bank acount for payments in Pounds :

  Dino GBP:  PL 52 1090 1304 0000 0001 2237 6005

 Santander Bank Polska S.A. II Oddział w Łodzi

kod  SWIFT -  WBKPPLPP   (do  przelewów międzynarodowych)  - for international transfers

        IBAN    -  PL                  (do  przelewów międzynarodowych)   - for international transfers  

IV Zwroty i reklamacje

 1. Każdy klient Dino może, bez podania przyczyny, zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 30 dni od odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem zwrotu towaru jest złozenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy tutaj .
 3. Zwrot nie jest możliwy gdy: ( art 38. Ustawy o prawach konsumenta)

    a.  wykonanie umowy nastąpiło w całości przed upływem czasu na odstąpienie, jeśli jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia klient udzielił na takie działanie wyraźnej zgody,
    b.  cena produktu/usługi jest zmienna (zależy od wahań na rynku finansowym) i nie podlega kontroli przez sprzedającego,
    c.   zamawiane produkty zostały wyprodukowane według zindywidualizowanych wytycznych klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb,
    d.  produkty mają krótki termin przydatności lub/i szybko ulegają zepsuciu,
    e.  produkty znajdują się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych, np. materace, laktatory
     f.  wybrane produkty są nierozłącznie połączone z innymi produktami,
     g. zamówienie dotyczy napojów alkoholowych, których dostawa jest możliwa po min. 30 dniach od złożenia zamówienia i, których cena zależy od wahań rynkowych, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
    h. zamawiane programy komputerowe, nagrania dźwiękowe/wizualne znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach, które zostało otwarte przez klienta,
    i.  zamówienie dotyczy gazet i czasopism, ale nie prenumeraty,
    j.   zawarcie umowy dotyczy rezerwacji towaru lub/i usługi (np. najem mieszkania/samochodu, bilety na wydarzenia rozrywkowe),
    k. umowa dotyczy treści cyfrowych dostarczonych nie na nośniku materialnym, których przekazanie odbyło się przed upływem czasu na odstąpienie po wyrażeniu zgody konsumenta i wcześniejszym poinformowaniu klienta o utracie prawa do odstąpienia.

 4. Opcja zwrotu towaru w ciągu 30 dni nie dotyczy odmowy przyjęcia zamówionego towaru w momencie dostawy przez kuriera. W takiej sytuacji obowiązują ogólne przepisy prawne dotyczące zwrotów zgodnie z ustawą Prawa Konsumenta i regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zobowiazań z tytułu umów wzajemnych.
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru dostarczonego klientowi zgodnie z umową, nabywca zobowiazany jest do jest do zwrotu wszystkich poniesionych przez sprzedawcę kosztów obsługi zamówienia. Przez powyższe rozumie sie: koszty przygotowania i pakowania towaru, obsługi informatycznej zamówienia, dostawy towaru do klienta, zwrotu towaru do sprzedawcy oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia. W przypadku standardowej przesyłki z jedna paczką do 30 kg suma tych kosztów wynosi 80 zł. W przypadku większej ilości paczek podana kwota zwiększa się proporcjonalnie.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Prosimy, aby zwracany towar zaopatrzyć, w miarę możliwości, w otrzymany przy zakupie paragon fiskalny lub podać nr faktury vat w celu wystawienia faktury korygującej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Każdy zwracany produkt musi być spakowany w karton. Transport ciężkich towarów, w szczególności mebli, jest obciążony dużym ryzykiem powstania uszkodzeń lub ubytków w czasie transportu. W związku z tym konieczne jest maksymalnie staranne ich zapakowanie przed wysyłką zwrotną. W przypadku niezachowania należytej staranności przy zapakowaniu towaru klient ponosi odpowiedzialność finansową z tytułu uszkodzeń lub ubytków powstałych w czasie transportu zwrotnego - na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827, na podstawie art. 415 i 548 § 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 41 i 72 ustawy Prawo przewozowe.
 10. Pieniądze za towar i dostarczenie towaru do klienta zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub w przypadku niepodania numeru konta przekazem pocztowym na adres klienta. Numer konta bankowego, niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom, można przekazać mailem lub listem poleconym na adres sprzedawcy.
 11. Koszt odesłania towaru przez klienta w ramach zwrotu nie jest finansowany przez sprzedawcę, co oznacza, że konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Na sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 13. Zapewniamy 2 lata gwarancji na wszystkie zakupione towary.
 14. Reklamacje rozpatrujemy bezzwłocznie w ciągu 14 dni. Szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego tutaj .
 15. Konsument ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez instytucję Miejskiego Rzecznika Konsumentów - ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, e-mail: mrk@uml.lodz.pl
 16. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk ze względu na jego przekonanie, że nie gładkie słowa i deklaracje, a realne czyny są miarą etycznego działania przedsiębiorcy.

V Wysyłka towaru

 1. Każdą wysłaną przez nas paczkę można śledzić i ustalić co się z nią dzieje w czasie transportu. Wystarczy wejść na stronę GLS Schenker Raben DPD i wpisać ( najlepiej korzystając ze schowka) numer listu przewozowego przesyłki podany przez nas mailowo.
 2. Dostawy towaru realizujemy przy pomocy firm kurierskich GLS, DPD, Schenker, Raben i DHL.
 3. Wysyłamy również towar zagranicę. Szczegółowy cennik przesyłek zagranicznych - shipping prices .
 4. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki przy kurierze, w celu ustalenia, czy nie ma widocznych uszkodzeń, mogących nastąpić w czasie transportu.
 5. Jeżeli uszkodzenie jest widoczne, należy koniecznie spisać protokół z kurierem w dniu dostawy przesyłki.
 6. Prosimy sprawdzić zawartości otrzymanej przesyłki, nawet gdy karton nie jest uszkodzony. W razie wykrycia szkody, należy wezwać niezwłocznie kuriera i spisać protokół szkody. Jednak nie później niż w ciągu 6 dni od dnia przyjęcia paczki.

VI.Koszty dostawy

 1. Bezpłatna wysyłka każdego zestawu wózka 3w1 z fotelikiem na terenie Polski.
 2. Wszystkie przesyłki o wartości powyżej 1500 zł, w których maksymalna waga pojedynczej paczki wynosi 30 kg i wymiary pojedynczej paczki nie przekraczają 140x70x30 cm, dostarczamy bezpłatnie na terenie Polski. Powyższe nie dotyczy: szaf, komód i innych dużych i ciężkich mebli - patrz tabela poniżej.
 3. Koszty przesyłki, w których waga co najmniej jednej pojedynczej paczki przekracza podane powyżej parametry graniczne, są zamieszczone w tabeli poniżej.
 4. W przypadku ciężkich i wielkogabarytowych paczek meblowych lub pojazdów niezbędna jest wysyłka na palecie - ceny w tabeli . Takie same ceny obowiązują przy wysyłce dwóch lub więcej wielkogabarytowych elementów ( np. elementów szafy), znacznie przekraczających podane powyżej parametry graniczne, nawet jeśli nie są umieszczone na palecie .
 5. Nasz system informatyczny nie uwzględnia cen za przesyłki ponadstandardowe o dużych gabarytach. Przy składaniu zamówienia, koszt dostawy takich przesyłek nie jest naliczany w wygenerowanym automatycznie całkowitym koszcie zamówienia. Wówczas kwotę zamówienia należy powiększyć o koszt dostawy wynikający z cennika dostaw. O należnych z tego tytułu opłatach będziemy też informować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Za utrudnienie przepraszamy.
 6. Dopłata za dostawę przesyłki krajowej przez GLS w sobotę wynosi 30zł ( prosimy o taką informację w komentarzu zamówienia). Sprawdź tu czy twoja filia realizują usługę
 7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 8. Nasz system informatyczny nie uwzględnia cen za przesyłki zagraniczne. Przy składaniu zamówienia, koszt dostawy takich przesyłek nie jest naliczany w wygenerowanym automatycznie całkowitym koszcie zamówienia. Wówczas kwotę zamówienia należy powiększyć o koszt dostawy zagranicznej wynikający z cennika. O należnych z tego tytułu opłatach będziemy też informować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Za utrudnienie przepraszamy.
 9. Koszty wysyłki zagranicznej shipping prices
 10. W przypadku pojedynczych paczek o wadze powyżej 30 kg lub palet koszt przesyłki uwzględnia dostawę tylko do "pierwszych drzwi klienta". Co oznacza, że usługa nie obejmuje wniesienia towaru o tej wadze na wyższe kondygnacje. Wynika to bezpośrednio z regulacji Prawa przewozowego i regulaminów firm kurierskich.
 11. W przypadku dostawy pojedynczych paczek o wadze powyżej 30 kg na terenie Łodzi możliwe jest, w drodze wyjątku i na wyraźne życzenie klienta, bezpłatne wniesienie towaru na wyższe kondygnacje przez pracowników Dino, dostarczających zamówiony towar. W takiej sytuacji sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody powstałe w trakcie wnoszenia paczek o tej wadze. Odpowiedzialność spoczywa wówczas na kliencie.
Rodzaj przesyłki Sposób dostawy Wartość zamówienia Forma płatności Koszt dostawy
Maksymalna waga pojedynczej paczki: 30 kg. Maksymalne wymiary pojedynczej paczki: 140x70x30 cm Kurier: GLS, DPD poniżej 1500 PLN przedpłata pobranie
19 zł 38 zł *
Maksymalna waga pojedynczej paczki: 30 kg. Maksymalne wymiary pojedynczej paczki: 140x70x30 cm Kurier: GLS, DPD powyżej 1500 PLN przedpłata pobranie
0 zł 19 zł *
Paczki o wadze od 30 do 40 kg (wyjątek - kolejne wiersze tabeli): Kurier: GLS, DPD Dowolna przedpłata pobranie
39 zł 49 zł *
Łóżeczka z szufladą o wymiarach: 140x70 cm (bez palet) - regały, komody, biurka Kurier: GLS, DPD Dowolna przedpłata pobranie
49 zł 59 zł *
Waga pojedynczej paczki: powyżej 40kg lub wymiary pojedynczej paczki powyżej: 140x70x30 cm (z wyłączeniem palet) Kurier: GLS, DPD Dowolna przedpłata pobranie
99 zł 109 zł *
Wysyłka na palecie lub kilkuelementowa przesyłka wielkogabarytowa Kurier: Schenker,Raben Dowolna przedpłata pobranie
199 zł 229 zł *
Elementy pow. 2 m długości Kurier: Schenker, Raben, lub transport producenta Dowolna przedpłata pobranie
299 zł 329 zł *

* - zawiera koszty pobrania

Kategorie

Opinie

  [więcej]

EasyGo Extreme Isofix (15-36 kg) 2019

Polecam!! Naprawde niska cena, a fotelik ma opcje...

Riko XD 2w1 (spacerówka + gondola) 2019 KURIER GRATIS

Polecam. Wozek nie jest jakos bardzo tani, dlatego miałam...

EasyGo Extreme Isofix (15-36 kg) 2019

fotelik zasługuje na 5 gwiazdek, bez dwóch zdań! dzięki...

Riko XD 3w1 (spacerówka + gondola + fotelik Kite z adapterem) 2019 KURIER GRATIS

Rewelacyjna jakosc. Polecam model Riko, ktory jest z nami...
Koszyk