Regulamin sklepu

I Sprawy ogólne

 1. Właścicielem sklepu dla dzieci, zwanym dalej sprzedawcą, jest firma Dino Izabela Pełka, siedziba 90-423 Łódż Piotrkowska 91, CEIDG NIP 725-003-24-99, www.firma.gov.pl.
 2. Każdy wózek z fotelikiem samochodowym - w zestawie 3w1 i 4w1 - dostarczamy gratis tylko na terenie Polski.
 3. Koszty wysyłki zagranicznej - shipping prices .
 4. Ceny wózków, fotelików i mebli są identyczne w dino.sklep.pl jak i w sklepie stacjonarnym.
 5. Ceny pozostałych produktów mogą się różnić.
 6. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do używania przekazanych przez klienta danych osobowych tylko do celów niezbędnych do dokonania sprzedaży, postępowania reklamacyjnego lub do wykonania zwrotu towaru.
 8. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 9. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, zawsze nadrzędne i obowiązujące dla sprzedawcy są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim.
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w poprzednim punkcie klient ma zawsze prawo do wybrania korzystniejszej dla siebie opcji.
 11. Szczegółowe warunki rabatów wynikających z posiadania kart stałego klienta są omówione tutaj.
 12. Rabaty z różnych źródeł się nie sumują. W przypadku nałożenia się dwóch lub więcej rodzajów upustów, do ostatecznego wyliczenia ceny sprzedaży będzie brany tylko jeden, najkorzystniejszy dla klienta, najwyższy rabat.

II Zamówienie towaru

 1. Automatycznie, wykorzystując koszyk klienta.
 2. Poprzez formularz zamówienia bez logowania - nie trzeba się logować i podawać hasła.
 3. Mailowo na adres : zamow@dino.sklep.pl ( pamiętaj o podaniu kodów towaru) .
 4. Telefonicznie, podając naszemu konsultantowi szczegóły zamówienia i dane do wysyłki. Takie zamówienie jest przez nas zapisywane i wysyłane do klienta w celu potwierdzenia.
 5. Na mailowe zamówienie towaru odpowiadamy niezwłocznie.
 6. Na podstawie art. 84 i 88 Kodeksu cywilnego sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia oczywistych, jednoznacznie błędnych cen towarów na stronach internetowych sklepu, spowodowanych redakcyjnym lub informatycznym, niezamierzonym, istotnym błędem ( w rozumieniu art. 84 kc). W takim przypadku klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie - w ciągu 7 dni - poinformowany na piśmie.
 7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3 dni robocze, jeśli towar znajduje się w naszym magazynie w momencie składania zamówienia.
 8. W przypadku, gdy towar nie znajduje się w magazynie w momencie składania zamówienia, informujemy klienta niezwłocznie o terminie realizacji zamówienia.
 9. W przypadku wysyłki zagranicznej przybliżony termin dostawy, jeśli towar znajduje się w naszym magazynie w momencie składania zamówienia, jest określony w cenniku dla wysyłek zagranicznych. Koszty wysyłki zagranicznej - shipping prices.

III Formy płatności

 1. Przelew - przedpłata na nasz rachunek bankowy - niezbędne jest podanie w tytule płatności numeru zamówienia lub swojego adresu mailowego ( w przypadku zamówienia mailem).
 2. Gotówka przy odbiorze towaru - pobranie COD .
 3. W siedzibie firmy gotówką lub kartą. 
 4. Kartą lub przelewem internetowym DotPay ( z powodu prowizji pobieranych przez Dotpay pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 1,99 % wartości zamówienia).
 5. Na raty ( eRaty Santander Jak kupować na raty? ) Dodatkowa opłata manipulacyjna 30 zł.
 6. W przypadku zakupów zagranicznych możliwa jest tylko płatność w formie przedpłaty bankowej lub płatność kartą przez serwis Dotpay.
 7. Ceny w funtach GBP obowiązują tylko dla dostawy do Wielkiej Brytanii. Klient jest zobowiązany do zapłacenia granicznego podatku vat.
 8. Minimalna wartość zamówienia do Wielkiej Brytanii wynosi 140 funtów GBP.

Konto dla płatności w złotych  -  Bank acount for payments in PLN :

 PLN: PL 91 1090 1304 0000 0001 0649 5336

 Santander Bank Polska S.A. II Oddział w Łodzi

Konto dla płatności w Euro  -      Bank acount for payments in Euro :

 EUR: PL 67 1090 1304 0000 0001 1212 3514

Konto dla płatności w GBP*  -      Bank acount for payments in British Pound :

 GBP: PL 52 1090 1304 0000 0001 2237 6005

*Ceny w funtach obowiązują tylko dla dostawy do Wielkiej Brytanii (oprócz Irlandii Północnej).

 Santander Bank Polska S.A. II Oddział w Łodzi

kod  SWIFT -  WBKPPLPP   (do  przelewów międzynarodowych)  - for international transfers

        IBAN    -  PL                  (do  przelewów międzynarodowych)   - for international transfers  

IV Zwroty i reklamacje

 1. Każdy klient Dino może, bez podania przyczyny, zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 30 dni od odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem zwrotu towaru jest złozenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy tutaj .
 3. Zwrot nie jest możliwy gdy: ( art 38. Ustawy o prawach konsumenta)

    a.  wykonanie umowy nastąpiło w całości przed upływem czasu na odstąpienie, jeśli jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia klient udzielił na takie działanie wyraźnej zgody,
    b.  cena produktu/usługi jest zmienna (zależy od wahań na rynku finansowym) i nie podlega kontroli przez sprzedającego,
    c.   zamawiane produkty zostały wyprodukowane według zindywidualizowanych wytycznych klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb,
    d.  produkty mają krótki termin przydatności lub/i szybko ulegają zepsuciu,
    e.  produkty znajdują się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych, np. materace, laktatory
     f.  wybrane produkty są nierozłącznie połączone z innymi produktami,
     g. zamówienie dotyczy napojów alkoholowych, których dostawa jest możliwa po min. 30 dniach od złożenia zamówienia i, których cena zależy od wahań rynkowych, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
    h. zamawiane programy komputerowe, nagrania dźwiękowe/wizualne znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach, które zostało otwarte przez klienta,
    i.  zamówienie dotyczy gazet i czasopism, ale nie prenumeraty,
    j.   zawarcie umowy dotyczy rezerwacji towaru lub/i usługi (np. najem mieszkania/samochodu, bilety na wydarzenia rozrywkowe),
    k. umowa dotyczy treści cyfrowych dostarczonych nie na nośniku materialnym, których przekazanie odbyło się przed upływem czasu na odstąpienie po wyrażeniu zgody konsumenta i wcześniejszym poinformowaniu klienta o utracie prawa do odstąpienia.

 4. Opcja zwrotu towaru w ciągu 30 dni nie dotyczy odmowy przyjęcia zamówionego towaru w momencie dostawy przez kuriera. W takiej sytuacji obowiązują ogólne przepisy prawne dotyczące zwrotów zgodnie z ustawą Prawa Konsumenta i regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zobowiazań z tytułu umów wzajemnych.
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru dostarczonego klientowi zgodnie z umową, nabywca zobowiazany jest do jest do zwrotu wszystkich poniesionych przez sprzedawcę kosztów obsługi zamówienia. Przez powyższe rozumie sie: koszty przygotowania i pakowania towaru, obsługi informatycznej zamówienia, dostawy towaru do klienta, zwrotu towaru do sprzedawcy oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia. W przypadku standardowej przesyłki z jedna paczką do 30 kg suma tych kosztów wynosi 80 zł. W przypadku większej ilości paczek podana kwota zwiększa się proporcjonalnie.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Prosimy, aby zwracany towar zaopatrzyć, w miarę możliwości, w otrzymany przy zakupie paragon fiskalny lub podać nr faktury vat w celu wystawienia faktury korygującej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Każdy zwracany produkt musi być spakowany w karton. Transport ciężkich towarów, w szczególności mebli, jest obciążony dużym ryzykiem powstania uszkodzeń lub ubytków w czasie transportu. W związku z tym konieczne jest maksymalnie staranne ich zapakowanie przed wysyłką zwrotną. W przypadku niezachowania należytej staranności przy zapakowaniu towaru klient ponosi odpowiedzialność finansową z tytułu uszkodzeń lub ubytków powstałych w czasie transportu zwrotnego - na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827, na podstawie art. 415 i 548 § 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 41 i 72 ustawy Prawo przewozowe.
 10. Pieniądze za towar i dostarczenie towaru do klienta zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub w przypadku niepodania numeru konta przekazem pocztowym na adres klienta. Numer konta bankowego, niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom, można przekazać mailem lub listem poleconym na adres sprzedawcy.
 11. Koszt odesłania towaru przez klienta w ramach zwrotu nie jest finansowany przez sprzedawcę, co oznacza, że konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Na sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 13. Zapewniamy 2 lata gwarancji na wszystkie zakupione towary.
 14. Reklamacje rozpatrujemy bezzwłocznie w ciągu 14 dni. Szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego tutaj .
 15. Konsument ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez instytucję Miejskiego Rzecznika Konsumentów - ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, e-mail: mrk@uml.lodz.pl
 16. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk ze względu na jego przekonanie, że nie gładkie słowa i deklaracje, a realne czyny są miarą etycznego działania przedsiębiorcy.

V Wysyłka towaru

 1. Każdą wysłaną przez nas paczkę można śledzić i ustalić co się z nią dzieje w czasie transportu. Wystarczy wejść na stronę GLS Schenker Raben DPD i wpisać ( najlepiej korzystając ze schowka) numer listu przewozowego przesyłki podany przez nas mailowo.
 2. Dostawy towaru realizujemy przy pomocy firm kurierskich GLS, DPD, Schenker, Raben i DHL.
 3. Wysyłamy również towar zagranicę. Szczegółowy cennik przesyłek zagranicznych - shipping prices .
 4. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki przy kurierze, w celu ustalenia, czy nie ma widocznych uszkodzeń, mogących nastąpić w czasie transportu.
 5. Jeżeli uszkodzenie jest widoczne, należy koniecznie spisać protokół z kurierem w dniu dostawy przesyłki.
 6. Prosimy sprawdzić zawartości otrzymanej przesyłki, nawet gdy karton nie jest uszkodzony. W razie wykrycia szkody, należy wezwać niezwłocznie kuriera i spisać protokół szkody. Jednak nie później niż w ciągu 6 dni od dnia przyjęcia paczki.

VI.Koszty dostawy

 1. Bezpłatna wysyłka każdego towaru powyżej 500 zł na terenie Polski. Powyższe nie dotyczy ciężkich i wielkogabarytowych paczek meblowych, pojazdów i wysyłek na palecie.
 2. Koszty przesyłki są zamieszczone w tabeli poniżej.
 3. W przypadku ciężkich i wielkogabarytowych paczek meblowych lub pojazdów niezbędna jest wysyłka na palecie - ceny w tabeli .
 4. Dopłata za dostawę przesyłki krajowej przez GLS w sobotę wynosi 30zł ( prosimy o taką informację w komentarzu zamówienia). Sprawdź tu czy twoja filia realizują usługę
 5. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 6. Koszty wysyłki zagranicznej shipping prices
 7. W przypadku pojedynczych paczek o wadze powyżej 30 kg lub palet koszt przesyłki uwzględnia dostawę tylko do "pierwszych drzwi klienta". Co oznacza, że usługa nie obejmuje wniesienia towaru o tej wadze na wyższe kondygnacje. Wynika to bezpośrednio z regulacji Prawa przewozowego i regulaminów firm kurierskich.
 8. W przypadku dostawy pojedynczych paczek o wadze powyżej 30 kg na terenie Łodzi możliwe jest, w drodze wyjątku i na wyraźne życzenie klienta, bezpłatne wniesienie towaru na wyższe kondygnacje przez pracowników Dino, dostarczających zamówiony towar. W takiej sytuacji sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody powstałe w trakcie wnoszenia paczek o tej wadze. Odpowiedzialność spoczywa wówczas na kliencie.
Rodzaj przesyłki Sposób dostawy Przedpłata Pobranie
Paczka standardowa do 30 kg Kurier: GLS, DPD 19 38
Paczka 30-40 kg Kurier: GLS, Raben, Rhenus 49 68
Paleta Kurier: Rhenus, Raben 159 178
Podwójna paleta Kurier: Rhenus, Raben, dostawa producenta 299 318

 

Kategorie

Opinie

  [więcej]

Expander Xenon 2w1 (spacerówka + gondola) 2020/2021 KURIER GRATIS

ten wozek chyba nie ma sobie rownych, jeśli chodzi o...

EasyGo Extreme Isofix (15-36 kg) 2020/2021

ta zintegrowana regulacja szerokości i wysokości...
Koszyk